Strona Główna Blog webmasterski

Sass w Web Components

Nawiązując do poprzedniego artykułu pt. „Pierwszy komponent w Polymerze”, chciałbym zwrócić uwagę na problem związany z umieszczaniem stylów wewnątrz pliku HTML.

Dla przypomnienia wstawię kod źródłowy z poprzedniego wpisu.

<dom-module id="polymer-modal-style">
  <template>
    <style>
      :host {
        --modal-width: 400px;
        --modal-background: #fff;
        --modal-padding: 10px;
        --modal-border: 1px solid #000;
        display: none;
      }

      :host([opened]) {
        position: fixed;
        top: 0;
        left: 0;
        display: flex;
        width: 100vw;
        height: 100vh;
        overflow-y: auto;
        overflow-x: hidden;
        justify-content: center;
        align-items: center;
      }

      .modal {
        position: relative;
        top: 0;
        left: 0;
        width: var(--modal-width);
        background: var(--modal-background);
        padding: var(--modal-padding);
        border: var(--modal-border);
      }

      .modal__heading {
        border-bottom: var(--modal-border);
      }

      .modal__close {
        position: absolute;
        top: var(--modal-padding);
        right: var(--modal-padding);
      }
    </style>
  </template>
</dom-module>

Umieszczenie stylów w pliku HTML, powoduje komplikacje, w momencie, gdybyśmy chcieli użyć preprocesora Sass. Wynika to z faktu, że Sass nie potrafi ignorować znaczników HTML. Próba skompilowania powyższego kodu najpewniej zakończy się syntax errorem.

Rozwiązanie problemu

W celu rozwiązania problemu użyję Gulpa, gulp-sass i gulp-style-modules. Szczególnie istotny jest tutaj plugin gulp-style-modules, którego zadaniem jest opakowywanie kodu CSS w deklarację modułu typową dla Polymera.

Utwórzmy zatem plik package.json:

{
 "devDependencies": {
  "gulp": "^3.9.1",
  "gulp-sass": "^3.1.0",
  "gulp-style-modules": "^0.1.0"
 }
}

Teraz należy wykonać komendę npm install i utworzyć plik o nazwie gulpfile.js, w którym zostanie napisany task odpowiedzialny za kompilowanie plików .scss.

const gulp = require('gulp');
const stylemod = require('gulp-style-modules');
const sass = require('gulp-sass');

gulp.task('modularize-styles', () => {
  return gulp.src('./src/elements/**/*.scss')
    .pipe(sass({
      outputStyle: 'compressed',
    }).on('error', sass.logError))
    .pipe(stylemod())
    .pipe(gulp.dest("./src/elements"));
});

gulp.task('watch:modularize-styles', () => {
  return gulp.watch('./src/elements/**/*.scss', ['modularize-styles']);
});

W powyższym pliku zostały utworzone dwa taski: modularize-styles i watch:modularize-styles. Pierwszy z nich służy do budowania modułów ze stylami, natomiast drugi do tego samego, lecz w czasie rzeczywistym (jest to tzw. watcher).

Od teraz dla każdego z plików scss umieszczonych w folderze src/elements, zostanie utworzony plik modułu z przyrostkiem -styles.html.

Utworzę plik o nazwie polymer-modal.scss, żeby zobrazować jak to działa.

:host {
 --modal-width: 400px;
 --modal-background: #fff;
 --modal-padding: 10px;
 --modal-border: 1px solid #000;
 display: none;
}

:host([opened]) {
 position: fixed;
 top: 0;
 left: 0;
 display: flex;
 width: 100vw;
 height: 100vh;
 overflow-y: auto;
 overflow-x: hidden;
 justify-content: center;
 align-items: center;
}

.modal {
 position: relative;
 top: 0;
 left: 0;
 width: var(--modal-width);
 background: var(--modal-background);
 padding: var(--modal-padding);
 border: var(--modal-border);

 &__heading {
  border-bottom: var(--modal-border);
 }

 &__close {
  position: absolute;
  top: var(--modal-padding);
  right: var(--modal-padding);
 }
}

Po uruchomieniu komendy gulp modularize-styles zostanie utworzony plik polymer-modal-styles.html. W jego wnętrzu znajdzie się deklaracja modułu o id identycznym z nazwą pliku bez rozszerzenia.

Tak wygląda kod wynikowy:

<dom-module id="polymer-modal-styles">
<template>
<style>
:host{--modal-width:400px;--modal-background:#fff;--modal-padding:10px;--modal-border:1px solid #000;display:none}:host([opened]){position:fixed;top:0;left:0;display:flex;width:100vw;height:100vh;overflow-y:auto;overflow-x:hidden;justify-content:center;align-items:center}.modal{position:relative;top:0;left:0;width:var(--modal-width);background:var(--modal-background);padding:var(--modal-padding);border:var(--modal-border)}.modal__heading{border-bottom:var(--modal-border)}.modal__close{position:absolute;top:var(--modal-padding);right:var(--modal-padding)}

</style>
</template>
</dom-module>

Podsumowanie

Pokazałem, że używanie Sass w komponentach webowych wcale nie jest takie trudne. Co prawda wymaga to poświęcenia dodatkowego czasu na skonfigurowanie gulpa, ale w ostatecznym rozrachunku i tak się to opłaci ze względu na zmniejszoną liczbę linii kodu źródłowego stylów.